Działalność proobronna

Działalność proobronna jest najmłodszą dziedziną działalności związkowej. Została wyodrębniona w 2000 r. po przyjęciu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiązało się to również z członkostwem Związku w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ społeczna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jako konstytucja państwa demokratycznego nie tylko przyznaje obywatelom swobodę tworzenia rozmaitych zrzeszeń (art.12.), ale też traktuje ich funkcjonowanie, jako jeden z elementów ustroju. Zagwarantowane zatem w Konstytucji (art. 58) prawo do organizowania się, umożliwia obywatelom rozwijanie własnej aktywności w różnego rodzaju organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, czy też gospodarczych. 

czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ socjalno - zdrowotna

Zdrowie jest jedną z głównych wartości każdego człowieka, która wpływa na wszystkie dziedziny jego życia. Jednym  z  czynników  wpływających  na jego stan  jest opieka  zdrowotna,  nazywana  także  ochroną  zdrowia,  systemem zdrowotnym, systemem opieki zdrowotnej, czy też system służby zdrowia.

czytaj więcej

PRZEKAŻ 1 % PODATKU NA RZECZ 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 
organizacji pożytku publicznego (OPP)