NASZA MISJA

DZIAŁALNOŚĆ PROOBRONNA

Działalność proobronna jest najmłodszą dziedziną działalności związkowej. Została wyodrębniona w 2000 r. po przyjęciu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiązało się to również z członkostwem Związku w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jako konstytucja państwa demokratycznego nie tylko przyznaje obywatelom swobodę...

czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO - ZDROWOTNA

Zdrowie jest jedną z głównych wartości każdego człowieka, która wpływa na wszystkie dziedziny jego życia. Jednym  z  czynników  wpływających  na jego stan  jest opieka  zdrowotna,  nazywana  także  ochroną  zdrowia,  systemem zdrowotnym, systemem opieki zdrowotnej, czy też system służby zdrowia.

czytaj więcej

Kontakt

Dyżur przedstawiciela Zarządu ZŻWP odbywa się w każdy wtorek w godzinach 10.00 do 12.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu 
ul. Struga 1

poczta@zzwp.eu