71 rocznica walk pod IŁŻĄ na „Piotrowym Polu”

71 rocznica walk pod IŁŻĄ na „Piotrowym Polu”

W dniu 04.10.2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 71 rocznicy walk żołnierzy Armii Krajowej z hitlerowskimi Niemcami pod IŁŻĄ na „Piotrowym Polu”  W uroczystościach uczestniczyli między innymi posłowie: Marianna WRÓBEL, Adam BIELAN, Marek SUSKI oraz kombatanci AK , członkowie innych organizacji pozarządowych i młodzież szkolna. ZŻWP reprezentowała delegacja w składzie Stanisław KUŚMIERSKI, Tadeusz TYMICKI i Józef WIELOPOLSKI. Poczet sztandarowy ZŻWP wystawiło Koło Nr2 im 6oLpsz w składzie:

mjr w st spocz mgr. Eugeniusz ZIELIŃSKI, st.chor sztab nawig w st spocz Józef ROGALA i mł.chor w st spocz. Józef WŁODEK.

W uroczystościach brał udział ostatni uczestnik tych walk 91- leni mjr. Wojciech TARGOWSKI pseudonim „Vis”, który zrelacjonował przebieg walk.  Uroczystość rozpoczęli spadochroniarze z Kielc krążąc nad Iłżą, następnie uczestnicy udali się na Mszę Świętą po której nastąpił przemarsz na cmentarz gdzie spoczywają polegli w tej bitwie i tam pod pomnikiem delegacje składały kwiaty. Następnie wszyscy udali się na odległe około 15 kilometrów miejsce zwane ” Piotrowe Pole ” gdzie także składano kwiaty i gdzie odbył się skromny poczęstunek.

Opracował

Prezes Koła Nr 2 ZŻWP w Radomiu

ppłk w st. spocz. mgr  Ryszard  BLADZIAK

[/html]