70 rocznica żołnierzy poległych w lesie koło Budek Skaryszewskich

70 rocznica żołnierzy poległych w lesie koło Budek Skaryszewskich

18 lipca 2016 r. to 70 rocznica żołnierzy poległych w lesie koło Budek Skaryszewskich. Jak co roku, odbył się w tym miejscu Apel Pamięci ku czci żołnierzy WP, którzy tego dnia 1946 r. zginęli w zasadzce oddziału WIN „Igły” w lesie pod Modrzejowicami gm. Skaryszew.

Zebranym przyświecało motto: „Śmierć żołnierza zawsze winna być upamiętniona”.

Oprócz członków naszego związku stawiły się także delegacje:

Związku Inwalidów Wojennych RP z Prezesem płk Janem Kloczkowskim;

Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Prezesem Zarz. Mazowieckiego płk Władysławem Dobrzańskim i Prezesem Radomskiego Oddziału Powiatowego ppłk Stefanem Jaskotem;

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Sekretarzem Oddziału Radomskiego ppłk Ryszardem Brysiem;

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Prezesem Adolfem Czekajem;

Organizacje te wchodzą też w skład Komitetu Honorowego renowacji płyty, znaku pamięci śmierci poległych w tamtym dniu żołnierzy WP. Obecni był: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Iłża Józef Skrobisz, Sekretarz Zarządu Miejskiego SLD w Radomiu Aneta Tkaczyk.

Uroczystość poprowadził płk Janusz Czyszkowski. Szczegóły zdarzenia z 1946 r. przypomniał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP mjr Stanisław Kuśmierski mówiąc o bezsensie i tragizmie ofiar wojny domowej tego okresu oraz o konieczności pamięci o nich.

Apel Pamięci odczytał mjr Antoni Stochla. Prezes Zarządu Rejonowego wręczył medale 35-lecia ZŻWP Józefowi Skrobiszowi i Adolfowi Czekajowi dziękując za współpracę.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy oraz żołnierskie zawołani „CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI”.

Opracował:

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Radomiu

mjr Stanisław Kuśmiersk