50 lat pożycia małżeńskiego

W dniu 09.11.2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radom przy ul. Moniuszki odbyła się uroczystość wręczenia medali ” ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ” przyznanych przez Prezydenta RP jubilatom, którzy przetrwali w związku małżeńskim minimum 50 lat.

Wśród wyróżnionych była para małżonków Krystyna i Stanisław Kuśmierscy, która w związku małżeńskim przeżyła 50 lat a dostojny jubilat jest członkiem Prezesem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a jego małżonka należy do Koła nr 1 ZŻWP w Radomiu.

W związku z powyższym w uroczystości brała udział delegacja Koła, która złożyła jubilatom życzenia dalszych długich lat życia, wręczyła wiązankę kwiatów a kolegę Stanisława Kuśmierskiego udekorowała honorową odznaką ” ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP ‚ przyznaną na wniosek Zarządu Koła przez Zarząd Główny ZŻWP.