50 lat pożycia małżeńskiego

W dniu 04.10.2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radom przy ul. Moniuszki odbyła się uroczystość wręczenia medali ” ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ” przyznanych przez Prezydenta RP jubilatom, którzy przetrwali w związku małżeńskim minimum 50 lat.

Wśród wyróżnionych była para małżonków Barbara i Edward Hernik, która w związku małżeńskim przeżyła 50 lat a dostojny jubilat jest członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W związku z powyższym w uroczystości brała udział delegacja Koła, która złożyła jubilatom życzenia dalszych długich lat życia, wręczyła wiązankę kwiatów a kolega Stanisław Kuśmierski udekorował kolegę Edwarda brązowym medalem  ” ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP”  a jego małżonkę  „MEDALEM PAMIĄTKOWYM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP”.