Zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski – w latach 1982 – 1986 Dowódca 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu.

Cześć Jego Pamięci!

Gen. broni pilot Ryszard Olszewski urodził się 1 maja 1948 roku w Tucznej. W 1967 ukończył Liceum Pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej. W 1968 roku rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie (WOSL), które ukończył w 1971 roku.
W latach 1974–1977 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. W 1982 roku został dowódcą 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu, a w 1986 roku dowódcą 2 pułku lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie. W roku 1988 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. W latach 1988–1990, odbył studia strategiczno – operacyjne w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, po ukończeniu których został szefem sztabu WOSL (zastępcą komendanta uczelni). W listopadzie 1995 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP). Od września 1999 roku był zastępcą Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W latach 2000 – 2001 studiował na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Od czerwca 2001 do marca 2002 był szefem Generalnego Zarządu Operacyjnego P3, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od 3 kwietnia 2002 do 31 marca 2005 Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (po restrukturyzacji w 2004 Sił Powietrznych).
Odszedł ze służby 12 września 2005 roku.