Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

29 kwietnia 2022 r. delegaci z radomskich kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrali nowe władze Zarządu Regionalnego ZŻWP . Przez najbliższą kadencję Zarządem kierować będzie major Stanisław Kuśmierski, który otrzymał poparcie wszystkich uczestniczących w zebraniu.

     Ponadto wybrano Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński w składzie:

ZARZĄD

 1. Edward Hernik
 2. Sławomir Płaza
 3. Tadeusz Tymicki
 4. Jarosław Małek
 5. Antoni Stochla

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jan Kloczkowski
 2. Robert Mroczek
 3. Bogusław Sztomberek

SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. Janusz Czyszkowski
 2. Ryszard Bladziak
 3. Zbigniew Górka

    Obecny na zebraniu w Radomiu przedstawiciel Zarządu Głównego Pan płk. Stanisław Skalski wysoko ocenił działalność Zarządu Regionalnego Związku oraz poszczególnych kół.