15 rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                 W dniu 8 maja w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie, gm. Skaryszew, Zarząd Koła nr 1 ZŻWP przy udziale przedstawiciela Zarządu Rejonowego z ZŻWP w osobie Prezesa kol. mjr Stanisława Kuśmierskiego uczestniczył w uroczystościach z okazji 15 rocznicy odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wspomnianemu patronowi.

             W uroczystościach brali udział przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta, władz samorządowych z urzędu miasta i gminy Skaryszew oraz 9 pocztów sztandarowych z miejscowej oraz okolicznych jednostek straży pożarnej, z którymi od szeregu lat stowarzyszenie Związku współpracuje. Przy tablicy pamiątkowej zaciągnięta została warta honorowa. Uroczystości poprzedziła uroczysta Msza Święta po której delegacje złożyły pod tablicą pamiątkową wiązanki kwiatów.

                            Przedstawiciele poszczególnych delegacji zabrali głos, dokonując merytorycznej oceny  patrona, któremu uroczystość była poświęcona. Wystąpienie prezesa ZR ZŻWP – mjr Stanisława Kuśmierskiego oraz innych osób pozostanie w naszej pamięci. Uroczystości zakończyło spotkanie integracyjne z udziałem miejscowej społeczności, druhów straży  pożarnej, przy kawie, słodyczach, dobrym ciastku i  żołnierskiej grochówce. Pogoda dopisała. Było ciepło i przyjemnie. Ja tam byłem, wszystkiego próbowałem z wieloma uczestnikami rozmawiałem. Nie wykluczone, że za rok ponownie się spotkamy.

Tadeusz TYMICKI