Aktualności

15 rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                 W dniu 8 maja w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie, gm. Skaryszew, Zarząd Koła nr 1 ZŻWP przy udziale przedstawiciela Zarządu Rejonowego z ZŻWP w osobie Prezesa kol. mjr Stanisława Kuśmierskiego uczestniczył w uroczystościach z okazji 15 Read more

Przeczytaj Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

29 kwietnia 2022 r. delegaci z radomskich kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrali nowe władze Zarządu Regionalnego ZŻWP . Przez najbliższą kadencję Zarządem kierować będzie major Stanisław Kuśmierski, który otrzymał poparcie wszystkich uczestniczących w zebraniu.

     Ponadto wybrano Zarząd, Read more

Przeczytaj Więcej

Zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski – w latach 1982 – 1986 Dowódca 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu.

Cześć Jego Pamięci!

Gen. broni pilot Ryszard Olszewski urodził się 1 maja 1948 roku w Tucznej. W Read more
Przeczytaj Więcej