9 APEL PAMIĘCI

Dziś, jak co roku, oddaliśmy hołd żołnierzom Wojska Polskiego zamordowanym przez bandytów w Lesie Skaryszewskim.

  1. ppłk Alfred Wnukowski
  2. Ignacy Łotowicz
  3. Kazimierz Gawronek
  4. szer. Tadeusz Kruczek
  5. Franciszek Antoniewicz
  6. Edmund Gładysiak
  7. Leon Jóźwiak
  8. Władysław Szaja
  9. Irena Wnukowska (żona Alfreda, w 6. Read more
Przeczytaj Więcej

15 rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                 W dniu 8 maja w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie, gm. Skaryszew, Zarząd Koła nr 1 ZŻWP przy udziale przedstawiciela Zarządu Rejonowego z ZŻWP w osobie Prezesa kol. mjr Stanisława Kuśmierskiego uczestniczył w uroczystościach z okazji 15 Read more

Przeczytaj Więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

29 kwietnia 2022 r. delegaci z radomskich kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrali nowe władze Zarządu Regionalnego ZŻWP . Przez najbliższą kadencję Zarządem kierować będzie major Stanisław Kuśmierski, który otrzymał poparcie wszystkich uczestniczących w zebraniu.

     Ponadto wybrano Zarząd, Read more

Przeczytaj Więcej

Zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski – w latach 1982 – 1986 Dowódca 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu.

Cześć Jego Pamięci!

Gen. broni pilot Ryszard Olszewski urodził się 1 maja 1948 roku w Tucznej. W Read more
Przeczytaj Więcej

Odpowiedź na interpelację nr 30534 posła Krzysztofa Gawkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. wpłynęła do Marszałek Sejmu odpowiedź na interpelację nr 30534 posła Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Interpelacja została opublikowana na stronie internetowej Sejmu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CB2KA3&view=null

Przeczytaj Więcej

77 Rocznica Wyzwolenia Radomia

77 lat temu 16 stycznia 1945 roku zakończyła się dla Radomia hitlerowska okupacja trwająca 5 lat, 4 miesiące i 8 dni.

Do miasta weszły oddziały gwardyjskie 218 pp z 77 DP wraz z kompaniami pancernymi XI Korpusu Pancernego Read more

Przeczytaj Więcej

Interpelacja w sprawie wsparcia ZŻWP

W dniu 12 stycznia 2022 r. poseł Krzysztof Gawkowski złożył interpelację nr 30534 do ministra obrony narodowej  w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Interpelacja została opublikowana na stronie internetowej Sejmu:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CASBME

Przeczytaj Więcej