15 rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                 W dniu 8 maja w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie, gm. Skaryszew, Zarząd Koła nr 1 ZŻWP przy udziale przedstawiciela Zarządu Rejonowego z ZŻWP w osobie Prezesa kol. mjr Stanisława Kuśmierskiego uczestniczył w uroczystościach z okazji 15 Read more

Przeczytaj Więcej

Zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł gen. broni pil. Ryszard Olszewski – w latach 1982 – 1986 Dowódca 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu.

Cześć Jego Pamięci!

Gen. broni pilot Ryszard Olszewski urodził się 1 maja 1948 roku w Tucznej. W Read more
Przeczytaj Więcej

Odpowiedź na interpelację nr 30534 posła Krzysztofa Gawkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. wpłynęła do Marszałek Sejmu odpowiedź na interpelację nr 30534 posła Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Interpelacja została opublikowana na stronie internetowej Sejmu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CB2KA3&view=null

Przeczytaj Więcej