Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

29 kwietnia 2022 r. delegaci z radomskich kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrali nowe władze Zarządu Regionalnego ZŻWP . Przez najbliższą kadencję Zarządem kierować będzie major Stanisław Kuśmierski, który otrzymał poparcie wszystkich uczestniczących w zebraniu.

     Ponadto wybrano Zarząd, Read more

Przeczytaj Więcej