Zarząd

PREZES

mjr Stanisław KUŚMIERSKI

=============================================================================================

SEKRETARZ

kpt. Jarosław MAŁEK

======================================================================================

SKARBNIK

mjr Sławomir PŁAZA

======================================================================================

V-ce PREZES

kpt. Robert MROCZEK

=========================================================================================

V-ce PREZES

mjr w st. spocz Antoni STOCHLA

========================================================================================